Honorowy patronat abpa Marka Jędraszewskiego

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski objął honorowym patronatem tegoroczną „Żywą Szopkę przy Franciszkańskiej”. W liście skierowanym do seminarium zapewnił o swojej obecności w […]